کدینگ هافمن فایل با php

کدینگ و دیکدینگ هافمن فایل با استفاده از php رو می تونین از لینک زیر دانلود کنید.

فقط فولدر ها باید permission 777 داشته باشند.

اگه فرمت فایل moeinhuffman باشه اونو دیکد می کنه، در غیر اینصورت اونو کد می کنه و یه فایل با پسوند moeinhuffman می سازه

huffman.tar