نتیجه آماری نظر سنجی

چند وقته پیش یک نظر سنجی توی گوگل درست کردم ، چون می خواستم ببینم چقدر پتانسیل اجرایی یک پروژه هست! ایده اون پروژه هنوز نابه ، خیلی ها چیزهایی شبیه‌ش رو درست کردند ولی ایده اصلی هنوز پیاده سازی نشده.

امروز تصمیم گرفتم نتیجه آماری نظر سنجی رو اینجا منتشر کنم.

ادامه خواندن نتیجه آماری نظر سنجی