اندر فواید گرانی …

۱- گرانی باعث می شود که چربیهای اضافه ی بدن آب شود و سلامتی انسانها حفظ شود.

۲- گرانی باعث صرفه جویی در مصرف کالاها و جلوگیری از اسراف می گردد.

۳- گرانی باعث میشود کسانی که به خاطر فقر و نداری و سوء تغذیه دچار امراض گوناگون شده اند زودتر جان به جان آفرین تسلیم کنند و از رنج و عذاب خلاص یابند و در عوض اغنیا و گردن کلفتها قوی تر و فربه تر شوند و بر تعداد انسانهای قوی افزوده شده ودر عوض انسانهای ضعیف و به دردنخور از صفحه روزگار محو شوند.

۴- با گران شدن کالاها یخچالها و انبارهای خانگی خالی شود در نتیجه زباله کمتری تولید میگردد و از ازدیاد حشرات موذی و موشها جلوگیری می شود و بهداشت محیط حفظ می شود.

۵- گرانی باعث میشود که مردم کمتر سفر کنند و در نتیجه تصادفات و حادثه های جاده ای کمتر می شود و ترافیک نیز کمتر می گردد.

۶- با وجود گرانی جیبهای مردم زودتر خالی شده از گم شدن پول یا به سرقت رفتن آن نگرانی در آنها ایجاد نمی شود.

۷-گرانی باعث میشود که بفهمیم دنیا همیشه یکجور نمی ماند

۸- گرانی باعث می شود که مردم برای تامین معیشتشان بیشتر کار کنند و در نتیجه کار و فعالیت در جامعه گسترش می یابد . با وجود ارزانی کسی کار نمی کند که !

۹- گرانی باعث می شود که جوانان به کارها و رشته های بیخودی چون فلسفه و شعر و هنر و این حرفها روی نیاورند و به فکر یک کار درست وحسابی باشند . آخر چه دلیلی دارد آدم نان دانه ای هزار تومان بخورد و بعد در مورد تفاوت وجود در فلسفه هیدگر و ملا صدرا فکر کند.

۱۰- گرانی باعث میشود که طنز پردازان نق نقو هم به فکر کار دیگری بیافتند و اینقدر منفی بافی نکنند.

 

به نقل از کجراهه

ای کاش …

ای کاش …

 

 

 

ما ز یاران چشم یاری داشتیم                اشتباها انتظاری       داشتیم

شانس کوفتی پس چرا خوابیده است      دائما ما      بدبیاری  داشتیم

نا توانم از خرید       خانه ای                  کاش در یک تپه غاری داشتیم

کاش مهرم بر دل او می نشست           مهره ای از جنس ماری داشتیم

بنز آلمانی اگر موجود نیست                  کاش چیزی مثل گاری داشتیم

یا برای خودکشی هم کاشکی              شانس کاری انتحاری     داشتیم

یا برای ذره ای غافل شدن                    منقلی بعد خماری     داشتیم

آرزوها را کمی بهتر    کنم                     کاش ما هم اشتهاری داشتیم

کاش  با شیطان ویارانش شبی              همنشینی یا قراری  داشتیم

کاش ما هم در زرنگی ، اختلاس             قدرتی یا اقتداری      داشتیم

چونکه گند کارمان شد آشکار                 کاش ما پای فراری    داشتیم

یاکه جیبی پر زپول و اسکناس                بسته های صد دلاری داشتیم

کاشکی پول سفر تا انگلیس                  یا که ژاپن  یا قناری   داشتیم

درکلک بازی و جعل و ارتشا ء                 افتخاری یا بخاری     داشتیم

یا زبانی پر دروغ و چرب و نرم                  یا توان پاچه خواری   داشتیم

یا که چاخان گفتن بی حدو حصر             یا توان خر سواری     داشتیم

کاش غیر از خانم عقدیمان                   صیغه ای هم درکناری داشتیم

کاش ما هم در دل سرما و یخ               برج عاجی بس بهاری داشتیم

مثل سنگ پای قزوین پر ز رو                 نه غمی ما نه که عاری داشتیم

 

به نقل از کجراهه

به یاد دورانی که هنوز همه چیز ارزان بود

به یاد دورانی که هنوز همه چیز ارزان بود

 

 

روز برق و آب ارزان یاد باد                یاد باد آن روزگاران یاد باد

روز ارزان بودن بنزین و سوخت          پر نمودن باک پیکان یاد باد

روز راندن با پراید نقره ای                توی جاده  در خیابان یادباد

روز کمتر بودن  نرخ طلا                   هدیه دادن بهر یاران  یادباد

روز ارزان بودن ارز و دلار                 و خریدش سهل و آسان یادباد

روز باد کولر و سردی آن                 تکیه دادن شاد و خندان یادباد

روز گاز و شعله های آتشش           در خزان و در زمستان  یاد باد

گپ زدن با دلبران بی دغدغه          با مو بایلت فاش و پنهان یادباد

روز دانشگاه و جمع دلبران             گپ زدنها زیر   باران       یادباد

آن زمان که ذوق شاعر کوکبود        بود شعرش مست و جوشان یادباد

 

به نقل از کجراهه