پوسته محدب

پوسته محدب یا Convex Hull یعنی اینکه وقتی یه سری نقطه داری، یه محیطی که وقتی هر دوتا نقطه رو به هم وصل می کنی ، توی این پوسته باشه.
پوسته هم از خود این نقطه ها  تشکیل می شه.

واسه پوسته محدب الگوریتم زیاده، ولی یکیش از همه باحال تره که big O ش nlg n .

 

الگوریتم ConvexHull با تقسیم و حل

 

پیاده سازیش با php هم توی لینک هست